Query was emptyQuery was emptyQuery was emptyQuery was emptyQuery was empty
Meschac
Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012
Unique artwork
© Marc Domage / Courtesy : l'artiste & Galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris
l'artiste & Galerie In Situ - fabienne leclerc, Grand Paris

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

Meschac Gaba
Bibliothèque Roulante, 2012

1/14